Nguồn gốc xuất xứ của rong nho

16/04/2016 Quản trị viên 0

Rong nho biển thuộc loài rong lục, được tìm thấy nhiều ở các vùng biển ấm của Thái Bình Dương như Micronesia, Indonexia, Philippin,..Sinh trưởng và phát triển trong các vũng vịnh kín sóng, môi trường nước trong sạch, nền đáy bằng phẳng, trên trầm [Chi tiết]